Skip to main content

Nie tylko osoby mieszkające w budynkach indywidualnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do budowy fotowoltaiki, ponieważ już od 1 lutego 2023 roku również wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe mają możliwość składania wniosków w tym celu. To duże udogodnienie dla mieszkańców bloków, gdyż tego typu inwestycje zapewnią obniżenie niektórych opłat mieszkaniowych oraz darmowy prąd dla części wspólnych budynku. Na czym dokładnie polega program Prosument lokatorski?

Program Prosument lokatorski – fotowoltaika na dachach bloków

Prosument lokatorski skierowany jest do spółdzielni, wspólnot oraz osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych, które chcą zainstalować panele fotowoltaiczne. W ramach tego programu rząd dofinansuje 50% kosztów instalacji, w tym koszty instalacji wspomagających. Wszystkie osoby, które chcą korzystać z odnawialnych źródeł energii, mogą składać wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego. Kolejność nadesłanych dokumentów będzie decydować o tym, kto otrzyma dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych.

Prosument lokatorski – co dokładnie pokryje dofinansowanie?

Cała koncepcja programu Prosument lokatorski ma przede wszystkim zachęcić właścicieli oraz lokatorów mieszkań do korzystania z odnawialnych źródeł energii. W tym celu rząd planuje przeznaczyć ok. 500 mln zł. Budżet przeznaczony na inwestycje w OZE oraz na inne inwestycje zwiększające efektywność energetyczną budynków wielorodzinnych ma pochodzić z prefinansowania Krajowego Planu Odbudowy. Dofinansowanie obejmuje:

  • zakup, montaż oraz budowę instalacji odnawialnego źródła energii,
  • modernizację instalacji fotowoltaicznej, w wyniku której zainstalowana moc wzrośnie o co najmniej 25%,
  • instalacje wspomagające m.in. pompy ciepła oraz magazyny energii.

Co mieszkańcy bloków mogą zyskać dzięki dofinansowaniu do fotowoltaiki?

Przystępując do programu Prosument lokatorski, właściciele oraz lokatorzy mieszkań mogą znacząco na tym zyskać. Przede wszystkim program ten pozwoli nie tylko produkować, ale również sprzedawać prąd sieci, co skutkuje niższymi rachunkami. Przykładowo, jeden blok mieszkalny w ciągu roku będzie w stanie wyprodukować energię elektryczną o wartości ok. 20 tys. zł. Tym samym mieszkańcy budynku wielolokalowego nie będą musieli płacić za zużyty prąd w częściach wspólnych. Natomiast ich rachunki obniżą się o ok. 300 zł w ciągu całego roku, dzięki czemu sporo zaoszczędzą.

Prosument lokatorski a rozliczanie energii z fotowoltaiki

Z przystąpienia do programu wynika, że osoby mieszkające w blokach będą rozliczać energię w dwóch przypadkach:

  • Za wytworzoną i zużytą energię w ciągu tej samej godziny prosumenci nie będą płacić jej ceny ani wnosić zmiennych opłat związanych z jej dystrybucją.
  • Rozliczanie nadwyżek godzinowych, czyli powstających w sytuacjach, kiedy energii wytworzonej w ciągu godziny jest więcej niż zużytej. Oznacza to, że nadwyżki będą przeliczane przez sprzedawcę na depozyt prosumencki po miesięcznej cenie rynkowej, a następnie wypłacane w 100% na wskazane konto właściciela na koniec danego okresu rozliczeniowego.

Jak przyznaje sam minister rozwoju i technologii Waldemar Buda to bardzo opłacalne rozwiązanie. Wypłacone środki mogą zostać przeznaczone na rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii bądź też na obniżenie opłat związanych z mieszkaniami w blokach, na których umiejscowiona jest instalacja fotowoltaiczna. Środki można przeznaczyć na opłaty, np. na fundusz remontowy, ciepło, gaz, energię elektryczną czy administrację.

Jak zostać prosumentem lokatorskim?

Prosumentem lokatorskim można zostać niezależnie od tego, czy mikroinstalacja została przyłączona przed wejściem w życie przepisów, czy po. Aby przystąpić do programu, najpierw należy złożyć wniosek do swojego sprzedawcy energii. Sprzedawca najpóźniej zmieni formę rozliczeń od drugiego miesiąca po miesiącu złożenia dokumentów. Oczywiście w każdej chwili istnieje możliwość powrotu do rozliczeń prosumenta indywidualnego. Do czasu złożenia oraz realizacji wniosku zgromadzone środki depozytu prosumenckiego będą rozliczane na standardowych zasadach.