Skip to main content

Fotowoltaika dla rolnika

Umów się na bezpłatną wycenę już dziś!

Raz zasiejesz, a plony będziesz zbierał przez długie lata.

Instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie rolnym na budynku gospodarczym czy działce to w Polsce jeszcze coraz częstszy widok. Niezależnie od przedmiotu działalności – czy chodzi o suszenie zboża, chłodzenie owoców po zbiorach czy chów zwierząt (w tym: chłodzenie mleka i jaj) branża rolnicza w każdym przypadku potrzebuje dużej ilości energii. 

Fotowoltaika z Clear Energy jest tu doskonałym rozwiązaniem.

Dlaczego warto?

 • Posiadając własną elektrownię fotowoltaiczną produkujesz prąd na własne potrzeby generując oszczędności, które można zainwestować w rozwój gospodarstwa.
 • Z nami uniezależniasz się od wzrostu cen prądu.
 • Produkcja zdrowej żywności przy użyciu zielonej energii może wyróżnić produkty pochodzące z Twojego gospodarstwa na tle innych. W czasach coraz większej świadomości ekologicznej konsumentów takie produkty cieszą się większym popytem.
 • Instalacja do 50kWp nie wymaga pozwoleń na budowę.
 • Wykorzystujesz niezagospodarowaną powierzchnie (dachy, wiaty)
 • Instalacja fotowoltaiczna charakteryzuje się bezobsługowym działaniem oraz minimalną potrzebą serwisowania (raz na kilka lat) dlatego koszty eksploatacji są znikome.

Co oferujemy jako Clear Energy? 

 • Konsultacja na miejscu inwestycji
 • Analiza konstrukcji dachu przez uprawnionego konstruktora
 • Doradztwo techniczne w zakresie optymalnego rozwiązania
 • Profesjonalny dobór systemu oparty na sprawdzonych produktach renomowanych firm
 • Pomoc przy formalnościach – projekty, pozwolenia, finansowanie, dofinansowanie
 • Montaż i uruchomienie instalacji
 • Monitoring
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Clear Energy współpracuje z największymi Bankami i instytucjami finansowymi w Polsce. Świadczymy usługi pośrednictwa i doradztwa w zakresie kredytów, leasingów i dotacji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży finansowej.

Nie czekaj, umów się na bezpłatną wycenę

Nasi partnerzy producenci modułów fotowoltaicznych

Nasi partnerzy producenci falowników

Sprawdź dostępny programy i opcje kredytowania 

Płacący podatek rolny mogą liczyć na ulgę inwestycyjną. Przysługuje ona m.in. z tytułu wydatków poniesionych na instalacje fotowoltaiczne – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych (np. dotacji). Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu 25% udokumentowanych rachunkami nakładów od należnego podatku (dotyczy użytków rolnych położonych na terenie danej gminy, w której została dokonana inwestycja). Ulga tego typu z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Nie czekaj, wypełnij formularz

Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii 

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym także instalacje hybrydowe oraz towarzyszące magazyny energii elektrycznej.

Program dedykowany jest dla:

 1. Osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo.
 2. Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z)

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji.

Wysokość dofinansowania:

 1. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, nie więcej niż 15.000zł (od 10kWp do 30kWp) i nie więcej niż 25.000 zł (powyżej 30kWp do 50kWp)
 2. Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z wytycznymi z punktu 1 oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.
 3. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Koszty kwalifikowane:

 1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 30.06.2027r., przy czym koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu kwalifikowanego.
 2. Koszty kwalifikowane:
  • Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu.
  • W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się kosztu podatku od towarów i usług (VAT), a także kosztów audytu energetycznego.

Podstawowe warunki dofinansowania:

 1. Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń, a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.
 2. Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.
 3. Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.
 4. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
 5. Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie jeżeli ma więcej niż jedną umowę z zakładem energetycznym.

Jesteś zainteresowany instalacją fotowoltaiczną? Umów się na bezpłatną konsultację i wycenę.

Nie czekaj, wypełnij formularz