Skip to main content

Pompy ciepła Szczecin

Zamów lub umów się na bezpłatną wycenę

Współpracując z nami możesz liczyć na kompleksową obsługę:

 • Podczas spotkania nasz doradca opowie jak działa pompa ciepła, przedstawi możliwości dofinansowania inwestycji oraz dokona analizy warunków technicznych miejsca montażu, zostanie także wypełniony formularz konfiguracji pompy ciepła,
 • Na podstawie zebranych informacji zostanie dokonamy dobór pompy odpowiedniej do Twoich potrzeb, która będzie efektywnie współpracowała z dotychczasową instalacją grzewczą,
 • W skład oferowanych przez nas urządzeń wchodzą produkty renomowanych światowych firm, wspólnie dokonamy wyboru optymalnego dla Ciebie zestawu.
 • Podpisanie umowy może odbyć się zarówno u Ciebie w domu jak i u nas w biurze.
 • Jeżeli chcesz możesz skorzystać z płatności ratalnej, wszystkie formalności z bankiem zostaną zrealizowane przez nas.
 • Montaż odbywa się w dogodnym dla Ciebie terminie a nasi certyfikowani instalatorzy dokonają montażu sprawnie i profesjonalnie.
 • Pomożemy w otrzymaniu dofinansowania z programów „Czyste Powietrze”, „Moje Ciepło” i „Mój Prąd”.

Przyjazne dla środowiska

Pompa ciepła to urządzenie, które wykorzystuje energię z otoczenia ( z powietrza, gruntu i wody) do ogrzewania i chłodzenia domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej. System jest energooszczędny i przyjazny dla środowiska.

Tradycyjne systemy grzewcze wykorzystywały głównie paliwa jak gaz, olej i węgiel, ale paliwa te łatwo powodują zanieczyszczenie środowiska, emitują duże ilości dwutlenku węgla do powietrza i powodują globalne zmiany klimatyczne. Dzięki montażowi systemów pomp ciepła zmniejszamy zanieczyszczenia środowiska jednocześnie zachowując wysoką efektywność energetyczną.

Pompy ciepła powietrze/woda

Powietrze jest najpopularniejszym źródłem ciepła dla pomp ciepła. Powodów jest wiele:

 • Łatwy montaż,
 • Brak konieczności kopania w ziemi,
 • Wyjątkowo cicha praca,
 • Różnorodność systemów

Split.

Jednostka Split to system pompy ciepła powietrze-woda, w którym jednostka wewnętrzna i jednostka zewnętrzna są oddzielone. Jednostka wewnętrzna, jak sama nazwa wskazuje znajduje w budynku, co przeciwdziała zamarzaniu wody.

Monoblok

Jednostka Monoblok to system pomp ciepła powietrze – woda, w którym jednostka wewnętrzna i jednostka zewnętrzna są połączone jako jeden moduł, co zapewnia, że wszystkie funkcje są realizowane za pomocą jednej jednostki zewnętrznej. W związku z tym nie ma potrzeby prac związanych z orurowaniem czynnika chłodniczego, ponieważ jednostka Monoblok znajdująca się na zewnątrz jest podłączona do instalacji wodnej.

Wysoka efektywność systemu

Pompy ciepła nadają się zarówno do nowych budynków, jak i dla budynków do modernizacji. Nie ma znaczenia, czy budynek ma ogrzewanie podłogowe czy grzejnikowe.

Dzięki technologii pomp ciepła system może być napędzany niewielką ilością energii elektrycznej, pobierać odnawialne ciepło z powietrza zewnętrznego, a następnie dostarczać dużą ilość ciepła do domu. System jest bardzo efektywny ponieważ wydajność grzewcza jest większa niż zużycie energii elektrycznej.

Podstawowa zasada działania pomp ciepła typu powietrze/woda

Powietrze z zewnątrz zasysane jest przez wentylator, a pobrana z niego energia za pośrednictwem wymiennika ciepła odparowuje czynnik chłodniczy w pompie ciepła. Przez sprężanie czynnik chłodniczy jest doprowadzany do wyższego poziomu temperatury, dzięki czemu jest dostępna energia do ogrzewania budynku i wody użytkowej.

Oprócz podstawowych funkcji, takich jak ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej, pompa ciepła umożliwia chłodzenie domu, ogrzewanie basenu, integrację instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła, połączenie z internetem, połączenie z systemem zarządzania budynkiem, tryb biwalentny z innymi wytwornicami ciepła i wiele innych.

Dwa oddzielne cykle temperaturowe.

Dzięki zastosowaniu zaworu mieszającego możliwe są dwie strefy temperaturowe dzięki oddzielnym obiegom grzewczym, umożliwiającym różne temperatury wody do ogrzewania podłogowego i grzejnika.

Niezależna kontrola temperatury w pomieszczeniach.

Poprzez zamontowanie w pomieszczeniach czujników temperatury lub termostatów pokojowych można zaspokoić różnorodne potrzeby domowników.

Ogrzewanie basenów.

System pomp ciepła może również zapewnić ogrzewanie basenów. Po uruchomieniu trybu basenowego ciepła woda trafi do wymiennika basenowego , pozwalając na podgrzanie wody w basenie do komfortowej temperatury wody w zakresie 24 do 33ºC.

Pompy ciepła gruntowe

Gruntowa pompa ciepła, nazywana również pompą ciepła geotermalną, wykorzystuje energię zgromadzoną w ziemi jako źródło ciepła do ogrzewania. Gruntowe pompy ciepła nadają się idealnie dla nowych i modernizowanych budynków, domów jednorodzinnych, wielorodzinnych jak i budynków komercyjnych czy użyteczności publicznej.

Wykorzystuje się pętle poziome, gdy dostępny jest odpowiedni obszar gruntu albo pionowe sondy umieszczone prostopadle w gruncie.

Gruntowe pompy ciepła działają niezawodnie nawet w zimnym klimacie ponieważ temperatura gruntu ma stabilną temperaturę przez cały rok.

Nie czekaj, wypełnij formularz

Nasi partnerzy

Sprawdź dostępny programy i opcje kredytowania 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program jest przeznaczony dla osób fizycznych właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynku jednorodzinnym lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA– roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 000 zł.

Maksymalne poziomy dofinansowania dla całego przedsięwzięcia:
25 000 zł + 5 000 zł z fotowoltaiką (Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła)
20 000 zł + 5 000 zł z fotowoltaiką (Wymiana źródła ciepła na inne niż pompa ciepła)
10 000 zł (Termomodernizacja, wentylacja mechaniczna, dokumentacja, bez wymiany źródła ciepła).

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA – przeciętny średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1.564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2.189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Maksymalne poziomy dofinansowania dla całego przedsięwzięcia:
32 000 zł + 5 000 zł z fotowoltaiką (Wymiana źródła ciepła), z prefinansowaniem 42 000 zł + 5 000 zł z fotowoltaiką (Wymiana źródła ciepła).
15 000 zł (Termomodernizacja, wentylacja mechaniczna, dokumentacja, bez wymiany źródła ciepła), z prefinansowaniem 25 000 zł (Termomodernizacja, wentylacja mechaniczna, dokumentacja, bez wymiany źródła ciepła).

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA–  przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1.260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Maksymalne poziomy dofinansowania dla całego przedsięwzięcia:
60.000 zł + 9.000 zł. z fotowoltaiką (Wymiana źródła ciepła), z prefinansowaniem 70.000 zł + 9.000 zł z fotowoltaiką (Wymiana źródła ciepła).
30.000 zł (Termomodernizacja, wentylacja mechaniczna, dokumentacja, bez wymiany źródła ciepła) z prefinansowaniem 40.000 zł (Termomodernizacja, wentylacja mechaniczna, dokumentacja, bez wymiany źródła ciepła).

Dofinansowanie jest realizowane poprzez dotację.
Program będzie realizowany w latach 2018-2029 r.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, przez właściwe terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, WFOŚiGW.

Chcesz skorzystać z dofinansowania skontaktuj się z nami pomożemy Ci w tym.

Nie czekaj, wypełnij formularz

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję.
Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Pompy ciepła gruntowe – do 30%; do 45%( z kartą dużej rodziny) nie więcej niż 21 tys. zł,
Pompy ciepła powietrzne – do 30%; do 45%( z kartą dużej rodziny) nie więcej niż 7 tys. zł

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Nie czekaj, wypełnij formularz

Od 01.01.2019 roku obowiązuje ulga termomodernizacyjna dzięki, której można odliczyć od dochodu do 53 tys. zł. Gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, może on dokonać odliczeń w kolejnych latach jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

Z ulgi mogą skorzystać:

 • Podatnicy podatku PIT opłacający podatek wg skali podatkowej na zasadach ogólnych, stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • Podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Wydatki na pompę ciepła zaliczają się do przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Nie czekaj, wypełnij formularz

Współpracujemy z kilkoma bankami dlatego przygotowana przez nas oferta finansowania jest idealnie dobrana do Twoich potrzeb. Atrakcyjne oprocentowanie, okres spłaty aż do 120 miesięcy, brak wizyty w banku oraz szereg dotacji i ulg sprawia, że realizacja inwestycji instalacji fotowoltaicznej jest dostępna dla każdego.

 • ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE
 • DŁUGI OKRES KREDYTOWANIA
 • BRAK WIZYTY W BANKU
 • ODROCZONE TERMINY SPŁATY PIERWSZEJ RATY
 • MINIMUM FORMALNOŚCI

Nie czekaj, wypełnij formularz