Skip to main content

Osoby rozważające zastosowanie instalacji wytwarzających energię, powinny zwrócić uwagę na dwie popularne technologie – panele i kolektory słoneczne. Obydwie montujemy na dachach budynków i obydwie korzystają z promieniowania świetlnego. Co więc je różni?

Panele fotowoltaiczne a kolektory słoneczne: różnice

Najbardziej znaczącą różnicą pomiędzy tymi dwoma systemami jest rodzaj produkowanej przez nie energii odnawialnej, a także budowa wewnętrzna ogniw. Poznając ich charakterystykę można uniknąć późniejszych rozczarowań. Warto zwrócić uwagę nie tylko na ceny produktów, ich wytrzymałość i użyteczność, ale też na to czy pozwalają uzyskać zasoby niezależnie od pory roku. Jest to szczególnie ważne w zmiennym klimacie Polski.

Źródło prądu przez cały rok

Aby uzyskać energię elektryczną i mieć stały dostęp do prądu, polecamy zamontowanie systemu paneli fotowoltaicznych (PV). Wykonane są z krystalicznego podłoża z krzemu. Ten pierwiastek obecny jest nie tylko w naturze i organizmie człowieka, ale też wykorzystywany do produkcji komputerów. W układach scalonych używa się tzw. czipów krzemowych, ponieważ półmetal ten umożliwia przesyłanie danych – impulsów elektrycznych. Podobnie w ogniwach poli- lub monokrystalicznych przeplatany jest z przewodami, umożliwiającymi mu wydajną pracę.

Fotowoltaika jest z tego powodu całorocznym, wytwarzającym prąd elektryczny systemem. Jego działanie nie ustaje w trakcie skrajnych warunków pogodowych, w tym upałów latem ani mroźnych zimy. Krzem nadal przesyła zmagazynowany woltaż. Ochłodzenie pobudza go do pracy, podobnie jak zamontowany przy procesorze komputera wiatrak dla uniknięcia jego przegrzania.

Źródło ciepła w trakcie lata

Aby w wyniku przetwarzania energii świetlnej otrzymać ciepłą wodę w domu, należy z kolei zainstalować kolektory słoneczne. Są to nośniki zbiorcze, które absorbują promieniowanie świetlne i izolują je w roztworze glikolu, a następnie przekazują ciepło do zbiorników na wodę.

Istotnym minusem tego rodzaju systemu jest to, że działa on tylko przy wyższej temperaturze i świetle. Na terenie Polski zatem nie umożliwi podgrzewania wody przez cały rok i nie daje pełnej niezależności energetycznej. Wymaga dodatkowego źródła ogrzewania (w razie ochłodzenia na zewnątrz) lub montażu kolektorów słonecznych wraz z instalacją PV, która nie jest ograniczona temperaturą i umożliwia podgrzewanie wody za pomocą prądu.

Który nośnik energii wybrać?

Z zewnątrz wyglądają podobnie, choć po dokładniejszym przyjrzeniu się można zauważyć charakterystyczne cechy. Uniwersalna instalacja konwertująca światło na prąd posiada na powierzchni cienkie linie tworzące kratkę, natomiast ta, która sezonowo konwertuje światło na ciepło, najczęściej zbudowana jest z wąskich rurek ze zbiornikiem na górze. Jej nowoczesne wersje są zaś zabudowane – płaskie, gładkie i jednolite.

Podstawową różnicą pomiędzy panelami fotowoltaicznymi a kolektorami słonecznymi jest więc to, że te pierwsze dadzą nam całoroczną energię elektryczną, a drugie – cieplną latem i wiosną. Dzięki przemyślanym systemie odnawialnych źródeł energii można uzyskać swobodę finansową. Ważna jest jednak odpowiednio dobrana instalacja: pod kątem potrzeb, rejonu zamieszkania oraz stopnia naświetlenia budynku.