Skip to main content

Od 22 kwietnia 2023 roku można już złożyć wniosek o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych. Nowa edycja Mój Prąd 5.0. dotyczy nie tylko fotowoltaiki, ale również pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. W tym artykule krok po kroku przedstawimy Ci, gdzie oraz jak należy złożyć wniosek, jakie dokumenty są wymagane, a także kto może ubiegać się o dofinansowanie.

Jakie dokumenty należy skompletować przed wysłaniem wniosku o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej?

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0. wcześniej wymagane jest przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów w wersji elektronicznej:

 • wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie do mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lub zaświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną / pobraną energię elektryczną według systemu net-billing,
 • faktury lub paragony imienne zarówno za dostawę, jak i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy, które zostały zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury lub paragonu imiennego, np. poprzez oświadczenie wykonawcy / sprzedawcy o otrzymaniu płatności (ze wskazaniem dokumentu, kwoty oraz daty dokonania płatności) lub potwierdzenie wykonanego przelewu,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej razem z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • dokument potwierdzający numer rachunku bankowego Wnioskodawcy,
 • pełnomocnictwo – dotyczy tylko tych, którzy składają wniosek w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie,
 • protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów instalacji fotowoltaicznej, np. magazynu ciepła,
 • dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej montażu / uruchomienia magazynu energii elektrycznej,
 • karta produktu i / lub etykieta energetyczna.

Jak złożyć wniosek w nowej edycji Mój Prąd 5.0.?

Po przygotowaniu wszystkich potrzebnych powyżej dokumentów następnie można złożyć wniosek do programu Mój Prąd 5.0. Należy składać go wyłącznie online przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, gdyż wnioski wysyłane w wersji papierowej, drogą mailową bądź poprzez skrzynkę ePUAP zostaną odrzucone. Wcześniej trzeba założyć konto w GWD, do którego niezbędny jest profil zaufania lub e-dowód. Następnie można przejść do formularza i złożyć wniosek o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W przypadku, gdy podanie zostanie uzupełnione błędnie, Wnioskodawcy otrzymają wiadomość mailową na podany we wniosku adres, w której dowiedzą się, co należy poprawić. Zmian można dokonać dopiero po odblokowaniu formularza na swoim koncie w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie. Następnie poprawny już wniosek należy podpisać i przesłać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0.?

Piąta edycja skierowana jest do prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych. O przyznanie dofinansowania mogą starać się osoby, które posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kwH. Ponadto program Mój Prąd 5.0. przeznaczony jest dla prosumentów, którzy:

 • rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing i dotychczas nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering i dotychczas nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej (warunkiem jest przejście na rozliczanie się w systemie net-billing),
 • rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering i skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, np. z wcześniejszych edycji programu Mój Prąd m.in. pod warunkiem przejścia na rozliczanie się w systemie net-billing.