Skip to main content

Nic dziwnego, że fotowoltaika wciąż cieszy się dużą popularnością, w końcu pozwala nie tylko obniżyć rachunki za prąd, ale także osiągnąć większą niezależność od podwyżek cen energii. Jakby tego było mało, państwo umożliwia dofinansowanie do jej zakupu, więc zdecydowanie się na nią jest opłacalne. Jednak w ostatnim czasie w mediach zawrzało od informacji, jakoby zakład energetyczny odmawia przyłączenia do sieci mikroinstalacji fotowoltaicznych do 50 kWp. Czy firmy energetyczne mogą odrzucić wnioski prosumentów o przyłączenie do sieci fotowoltaiki? Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, w poniższym artykule odpowiadamy na to pytanie.

Czy zakład energetyczny może odmówić przyłączenia mikroinstalacji do sieci do 50 kWp

Zgodnie z obowiązującą ustawą dotyczącą Odnawialnych Źródeł Energii dla instalacji o mocy do 50 kWp zakład energetyczny nie może odmówić przyłączenia do sieci mikroinstalacji fotowoltaicznych o niższej bądź równej mocy przyłączeniowej do obiektu. Jeśli więc instalacja ma odpowiednią moc oraz jest prawidłowo wykonana i podłączona do sieci, zakład ma obowiązek wydać zgodę na przyłączenie.

Odmawianie przyłączenia mikroinstalacji do sieci do 50 kWP – skąd wziął się ten temat?

Dlaczego więc w mediach pojawiły się informacje dotyczące rzekomo odrzuconych wniosków? Prawdopodobnie chodziło o duże instalacje, których moc wynosi powyżej 50 kWp i przyłączenie jest na wniosek a nie zgłoszenie. Instalacje o większej mocy wymagają różnego rodzaju zgód, zanim będą mogły zostać podłączone. Dlatego problem, który pojawił się w mediach, dotyczył odmów dużych inwestorów, jednak z pewnością nie odnosił się do osób fizycznych czy przedsiębiorców z mocą instalacji do 50kWp.

Przyłączenie mikroinstalacji do 50 kWp do sieci – wnioski wymagające aktualizacji

Wszystkie spółki dystrybucyjne zapewniają, że nie odmawiają przyłączenia mikroinstalacji do 50 kWP do sieci, gdyż zgodnie z przepisami przyłączenia realizowane są na zgłoszenia. Jednak niektórzy przyznają, że zdarzają się przypadki, które wymagają aktualizacji. Chodzi przede wszystkim o wyjaśnienie rozbieżności w danych adresowych lub osobowych prosumentów między tymi podanymi w zakładzie energetycznym. Aczkolwiek wnioski wymagające poprawy danych trafiają do spółek bardzo rzadko i nie są powodem odmowy przyłączenia mikroinstalacji do sieci do 50 kWP.

Zwiększenie mocy przyłączeniowej – czy prosument może spotkać się z odmową?

Osoby, które chcą przyłączyć swój dom do sieci energetycznej bądź zmienić parametry świadczenia usług, w składanych wnioskach muszą wskazać moc przyłączeniową. Chodzi tutaj o podanie wielkości mocy, na jaką zostało zaprojektowane i wybudowane przyłącze do danego obiektu. Prosumenci mają możliwość zwiększenia mocy, jednak muszą w tym celu złożyć wniosek o zmianę warunków przyłączenia. Niestety istnieje prawdopodobieństwo, że operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego może odmówić jej zwiększenia, ale tylko w przypadku, jeśli wiąże się to z zagrożeniem dla systemu lub warunki ekonomiczne i techniczne nie pozwalają na przyłączenie do sieci.

Moc przyłączeniowa – kiedy nie da się jej zwiększyć?

Pracownicy firm energetycznych zauważyli, iż zdarzają się przypadki, w których to prosumenci chcą wybudować zbyt dużą instalację w miejscach, w których nie ma linii energetycznej. W tym celu składają wnioski o zwiększenie mocy przyłączeniowej, jednak zwykle wymagają one poprawy. Chociaż niewielka część osób decyduje się na pokrycie kosztów związanych z podłączeniem swojej dużej instalacji do sieci, to jednak większość prosumentów koryguje wnioski, zmniejszając wnioskowaną moc, adekwatnie do swoich potrzeb.

Czy każdy prosument może otrzymać zgodę na przyłączenie mikroinstalacji do sieci do 50 kWp?

Zakład energetyczny nie może odmówić klientowi przyłączenia mikroinstalacji do sieci do 50 kWP. Według ustawy jest zobowiązany do wydania zgody na przyłączenie każdemu prosumentowi, o ile instalacja ma odpowiednią moc. W mediach mogły pojawić się błędne informacje na ten temat, gdyż prosument może spotkać się z odrzuconym wnioskiem, jednak z powodu innych przyczyn, które bynajmniej nie są związane z samej chęci zainstalowania fotowoltaiki..