RAZ ZASIEJESZ PLONY BĘDZIESZ ZBIERAŁ PRZEZ DŁUGIE LATA.

Instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie rolnym na budynku gospodarczym czy działce to w Polsce jeszcze rzadki widok. Niezależnie od przedmiotu działalności – czy chodzi o suszenie zboża, chłodzenie owoców po zbiorach czy chów zwierząt (w tym: chłodzenie mleka i jaj) branża rolnicza w każdym przypadku potrzebuje dużej ilości energii.

Fotowoltaika z Clear Energy jest tu doskonałym rozwiązaniem.

DLACZEGO WARTO ?

 • Posiadając własną elektrownię fotowoltaiczną produkujesz prąd na własne potrzeby generując oszczędności, które można zainwestować w rozwój gospodarstwa.
 • Z nami uniezależniasz się od ostatnio coraz bardziej zmiennych cen prądu.
 • Produkcja zdrowej żywności przy użyciu zielonej energii może wyróżnić produkty pochodzące z Twojego gospodarstwa na tle innych. W czasach coraz większej świadomości ekologicznej konsumentów takie produkty cieszą się większym popytem.
 • Instalacja do 50kWp nie wymaga pozwoleń na budowę.
 • Wykorzystujesz niezagospodarowaną powierzchnie (dachy, wiaty)
 • Instalacja fotowoltaiczna charakteryzuje się bezobsługowym działaniem oraz minimalną potrzebą serwisowania (raz na kilka lat) dlatego koszty eksploatacji są znikome
fotowoltaika szczecin
fotowoltaika szczecin

OFERUJEMY

 • Konsultacja na miejscu inwestycji
 • Analiza konstrukcji dachu przez uprawnionego konstruktora
 • Doradztwo techniczne w zakresie optymalnego rozwiązania
 • Profesjonalny dobór systemu oparty na sprawdzonych produktach renomowanych firm
 • Pomoc przy formalnościach – projekty, pozwolenia, finansowanie, dofinansowanie
 • Montaż i uruchomienie instalacji
 • Monitoring
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Clear Energy współpracuje z największymi Bankami i instytucjami finansowymi w Polsce. Świadczymy usługi pośrednictwa i doradztwa w zakresie kredytów, leasingów i dotacji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży finansowej.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ?
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ I WYCENĘ.

KONTAKT

25% ULGA INWESTYCYJNA

Płacący podatek rolny mogą liczyć na ulgę inwestycyjną. Przysługuje ona m.in. z tytułu wydatków poniesionych na instalacje fotowoltaiczne – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych (np. dotacji). Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu 25% udokumentowanych rachunkami nakładów od należnego podatku (dotyczy użytków rolnych położonych na terenie danej gminy, w której została dokonana inwestycja). Ulga tego typu z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

PROGRAM AGROENERGIA

CEL PROGRAMU: dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co ma przyczynić się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i poprawy jakości powietrza.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ, KTÓRE MOGĄ PODLEGAĆ DOFINANSOWANIU: inwestycje w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, a ponadto przedsięwzięcia zakładające zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

NABÓR WNIOSKÓW: wnioski należy składać do NFOŚiGW  w terminie od 08.07.2019r. do 20.12.2019r. lub do wyczerpania alokacji środków.

BENEFICJENCI: wyłącznie rolnicy indywidualni, rozumiani jako osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat mieszkają w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

BUDŻET PROGRAMU: jest przewidziany na lata 2019-25, wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, a 120 mln zł na pożyczki.

FORMY DOFINANSOWANIA: Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, a pożyczka będzie mogła pokryć nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. Okres finansowania nie będzie mógł przekroczyć 15 lat. Nie przewidziano możliwości częściowego umorzenia pożyczki.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ?
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ I WYCENĘ.

KONTAKT
Clear Energy

CLEAR ENERGY Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 81
71-011 Szczecin
woj. zachodniopomorskie

NIP: 9552528471
REGON: 384348843
KRS: 0000803501

Telefony: +48 798 622 022, +48 798 611 011
E-mail: kontakt@clearenergy.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 16.00.

Facebook      Instagram

Dla DomuDla FirmyDla Rolnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CLEAR ENERGY podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych w celu umożliwienia skontaktowania się z moją osobą.
Zapoznałam/em się z polityką prywatności.