JAK DZIAŁA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA?

Istotą fotowoltaiki jest zamiana energii słonecznej na energię elektryczną. Promienie słoneczne padają na ogniwa fotowoltaiczne i zostają zamienione na prąd stały a następnie za pomocą falownika (zwanego też inwerterem) na prąd zmienny, który płynie w naszych gniazdkach.

Część energii jest wykorzystywana na bieżąco a część przesyłana do sieci energetycznej gdzie jest magazynowana. Korzystamy z sieci jak z wielkiego akumulatora. Zgromadzona w sieci energia wraca do nas gdy jej potrzebujemy i zostaje zmniejszona do 80% (przy instalacjach do 10kWp) i 70% (przy instalacjach powyżej 10kWp) te 20 i 30% jest to opłata jaką pobiera zakład energetyczny za magazynowanie. Zastosowanie licznika dwukierunkowego oraz 12 miesięcznego okresu rozliczenia z zakładem energetycznym pozwala racjonalnie wykorzystywać wyprodukowaną energię.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

 • Płacisz tylko ok.200zł rocznie tak zwanej opłaty stałej
 • Szybki (kilka lat) zwrot inwestycji -inwestycja bardziej opłacalna niż lokata bankowa
 • Szeroki wachlarz dotacji i ulg pozwalających obniżyć koszty inwestycji
 • Preferencyjne oferty bankowe
 • Poczucie bezpieczeństwa – niezależność energetyczna- wzrost cen energii Cię nie dotyczy
 • Troszczysz się o Swoją przyszłość – brak rachunków za energię gdy będziesz na emeryturze
 • Bezobsługowy system
 • Troszczysz się o środowisko, produkujesz zieloną, czystą energię. Nie używasz energii odpowiedzialnej za zanieczyszczenie i degradację środowiska naturalnego.

PROGRAM “MÓJ PRĄD”

BUDŻET PROGRMAU
JEST OGRANICZONY
LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 3 tys. zł;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 01.02.2020 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Monitoring
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV.

CHCESZ ZDĄŻYĆ?
WYPEŁNIJ FORMULASZ KONTAKTOWY!

KONTAKT

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Od 01.01.2019 roku obowiązuje ulga termomodernizacyjna dzięki, której można odliczyć od dochodu do 53 tys. zł. Gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, może on dokonać odliczeń w kolejnych latach jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

Z ulgi mogą skorzystać:

 • Podatnicy podatku PIT opłacający podatek wg skali podatkowej (17 i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • Podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Wydatki na instalację fotowoltaiczną zaliczają się do przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

KONTAKT

PROGRAM “CZYSTE POWIETRZE”

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program jest przeznaczony dla osób fizycznych właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynku jednorodzinnym lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA- roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 000 zł.
Maksymalne poziomy dofinansowania dla całego przedsięwzięcia:
25 000 zł + 5 000 zł z fotowoltaiką (Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła)
20 000 zł + 5 000 zł z fotowoltaiką (Wymiana źródła ciepła na inne niż pompa ciepła)
10 000 zł (Termomodernizacja, wentylacja mechaniczna, dokumentacja, bez wymiany źródła ciepła).

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA – przeciętny średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Maksymalne poziomy dofinansowania dla całego przedsięwzięcia:
32 000 zł + 5 000 zł z fotowoltaiką (Wymiana źródła ciepła).
15 000 zł (Termomodernizacja, wentylacja mechaniczna, dokumentacja, bez wymiany źródła ciepła).

Dofinansowanie jest realizowane poprzez dotację.
Program będzie realizowany w latach 2018-2029 r.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, przez właściwe terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, WFOŚiGW.
Chcesz skorzystać z dofinansowania skontaktuj się z nami pomożemy Ci w tym.

KONTAKT

TANIE KREDYTOWANIE

TANIE KREDYTOWANIE
BEZ WIZYTY W BANKU

Współpracujemy z kilkoma bankami dlatego przygotowana przez nas oferta finansowania jest idealnie dobrana do Twoich potrzeb. Atrakcyjne oprocentowanie, okres spłaty aż do 120 miesięcy, brak wizyty w banku oraz szereg dotacji i ulg sprawia, że realizacja inwestycji instalacji fotowoltaicznej jest dostępna dla każdego.

 • ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE
 • DŁUGI OKRES KREDYTOWANIA
 • BRAK WIZYTY W BANKU
 • ODROCZONE TERMINY SPŁATY PIERWSZEJ RATY
 • MINIMUM FORMALNOŚCI
KONTAKT
Clear Energy

CLEAR ENERGY Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 81
71-011 Szczecin
woj. zachodniopomorskie

NIP: 9552528471
REGON: 384348843
KRS: 0000803501

Telefony: +48 798 622 022, +48 798 611 011
E-mail: kontakt@clearenergy.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 16.00.

Facebook      Instagram

Dla DomuDla FirmyDla Rolnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CLEAR ENERGY podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych w celu umożliwienia skontaktowania się z moją osobą.
Zapoznałam/em się z polityką prywatności.